Historie a současnost folklorního života v obcích LVA a Dolního Rakouska

Hlavní cíl: Základem projektu bylo shromáždění, studium a odborně-popularizační zpracování literatury, pramenů archivní a muzejní povahy, které jsou prostřednictví webu populární formou prezentovány veřejnosti.

Shrnutí projektu

Od začátku projektu poběží pravidelné mapování a fotodokumentace hlavních folklorních aktivit v území projektu.

Důraz bude kladen i na zachycení ojedinělosti a specifik lidového oděvu, zvykosloví v jednotlivých obcích.

Cyklus lidových tradicí a zvyků bude v základě obsahovat celý liturgický rok.

Součástí dokumentace soudobého folklorního života a nezanedbatelnou složkou budou i rozhovory s pamětníky s důrazem na současné zhotovitele krojových součástí.

Výstupy projektu

Pracovní listy č. 1 - fotky - dívka rožky

Pracovní list - č. 2 - dívky kokeš

Pracovní list - č. 3 - pár

Pracovní list - č. 4 - šohaj

Übersetzung - kürzerer Text

Übersetzung - längerer Text

 

Lednicko-valtický areál je jednou z nejvzácnějších perel pokladnice historického a kulturního bohatství České republiky.

Historie a současnost folklorního života v obcích LVA a Dolního Rakouska