Tipy na výlet

Lednicko-valtický areál je jednou z nejvzácnějších perel pokladnice historického a kulturního bohatství České republiky. Aktuální informace o turistických cílech najdete na platformě Discover LVA:

Knížecí stezka
Knížecí stezka

Jako výchozí bod můžete zvolit hraniční přechod Poštorná - Reintal, který je křižovatkou hned několika cyklistických tras a moravská část Lichtenštejnských stezek zde navazuje na část Rakouskou. Značení Vás navede na asfaltovou cestu podél lesa, kde Knížecí stezka kopíruje Česko - Rakouskou příhraniční trasu. Tato stezka Vás zavede k Dianinu chrámu, nazývanému též Rendezvous - památky v podobě římského oblouku, další památkou na této trase je kaple Sv. Huberta, patrona honců, dále zemědělský statek Nový Dvůr (dnes se zde chovají koně). Zde se můžete vydat dál po Lednické stezce směrem na Hlohovec nebo pokračovat lesem k zámečku, nazvanému podle řeckého boha Apollona - Apollonovu chrámu, který se nachází u Mlýnského rybníku, zvaného také Apllo, zde se nachází také Camp stejného názvu.

Dále pak můžete přes Ladenskou alej vyrazit doprava na Poštorenskou stezku, nebo na druhou stranu, kde Vás Knížecí stezka dovede k umělé zřícenině Janův hrad. Další zastávkou může být obec Lednice s unikántím zámkem, zámeckým skleníkem, parkem ve francouzském a anglickém stylu a Minaretem.

Poté Vás může Knížecí stezka zavést kolem soustavy lednických rybníků (Prostřední a Hlohovecký), kolem chrámu Tří Grácií k Hraničnímu zámečku, který je dnes v soukromém vlastnictví, ale určitě zde na vás dolehne kouzlo naší nádherné přírody. Přes obec Hlohovec se dostanete do města Valtic, které je známé svým zámkem, kdysi rezidenčním místem Lichtenštejnů. Pak už jen zbývá výšlap k hraničnímu přechodu Valtice - Schrattenberg, ke kolonádě zvané Reistna, kde je za hezkého počasí úchvatný výhled na celý Lednicko - valtický areál.

Lednice - perla jižní Moravy

> Prohlídka I. okruhu na zámku Lednice, letního sídla Lichtenštejnů, ve kterém jsou k vidění reprezentační sály i známé točité schodiště.
> Prohlídka skleníku s nádhernými tropickými a subtropickými rostlinami. > Procházka zámeckými zahradami kolem Růžového rybníka k Maurské vodárně. Zde se nachází stanoviště pro romantickou vyjížďku kočárem k Minaretu.
> Výstup na rozhlednu Minaret (60 m, 302 schodů) - vyhlídka.
> Nedaleko Minaretu je přístaviště, odkud vyplouvá lodička směrem zpět k Maurské vodárně. > Poté následuje individuální program: Můžete navštívit vinotéku a ochutnat některá z místních vín, popřípadě nakoupit suvenýry, zavítat do některé z místních cukráren či restaurací.
Délka programu: cca 3 hodiny 30 minut. Typ trasy: pouze pěší. / Náročnost: nízká.

Zámek Lednice a Janův hrad

> Prohlídka II. okruhu zámku, v němž se nachází knížecí apartmány.
> Prohlídka Obrazové galerie, nebo III. okruhu - dětské pokoje (výstava loutek).
> Procházka zámeckým parkem k Minaretu.
> Výstup na rozhlednu Minaret (60 m, 302 schodů) - vyhlídka.
> Nedaleko Minaretu je přístaviště, odkud vyplouvá lodička směrem k Janovu hradu, ve kterém lze zhlédnout loveckou expozici.
> Prohlídka romantické zříceniny Janův hrad.
> U Janova hradu je k dispozici občerstvení, pro děti je zde připraveno i menší hřiště. > Od Janova hradu se vydejte přes dřevěnou lávku k rozcestníku, jenž vás navede na žlutou turistickou stezku do Lednice vedoucí kolem Loveckého zámečku.
> V Lednici se dají zakoupit suvenýry, příp. ochutnat něco z nabídky cukrá-ren či restaurací.
Délka programu: cca 4 hodiny 40 minut. Typ trasy: pěší, část trasy (mimo zámecký park)  je možno absolvovat i na kole. Náročnost: střední.

Den v Lednici plný zajímavostí pro děti

> Prohlídka III. okruhu zámku - dětské pokoje (výstava loutek), nebo návštěva uměle vybudované jeskyně (Grotta) s výstavou pohádkových postav a strašidel.
> Procházka k Maurské vodárně, kde nastoupíte na lodičku, která vás dopraví k Minaretu.
> Výstup na rozhlednu Minaret (60 m, 302 schodů) s nezapomenutelným výhledem na okolní krajinu.
> Procházka zámeckým parkem ke stanovišti, kde se konají ukázky letu dravých ptáků.
> Návštěva muzea hraček v rodinném domku v Pekařské ulici.
> Poté doporučujeme přesunout se k Hippoclubu Lednice, který najdete na konci obce Lednice směrem na Podivín. Zde si děti mohou prohlédnout koně a poníky, příp. se i na nich svézt.
Délka programu: cca 4 hodiny. Typ trasy: pěší. / Náročnost: nízká.

Lednicko-valtickým areálem na kole

> V Lednici se vydáte směrem na Valtice a u vlakového nádraží začíná cyklo-stezka č. 5045  nebo tzv. „Lichtenštejnská stezka", jež vede mezi rybníky kolem památek, jako jsou Nový Dvůr, Chrám Tří Grácií, Kaple sv. Huberta, Rendez-vous neboli Dianin chrám (zde je možná prohlídka interiéru) a u Valtic nově opravený zámeček Belveder.
> Stezka pokračuje dále do Valtic, kde lze navštívit zimní sídlo Lichtenštejnů - zámek Valtice. > Ve Valticích je možnost nákupu suvenýrů, jakož i strávit příjemně čas v některé ze zdejších cukráren nebo restaurací. Poté můžete pokračovat k další památce, kterou je Kolonáda, odkud se nabízí krásný výhled na celý Lednicko-valtický areál, Pavlovské vrchy i do sousedního Rakouska.
> Zpět se lze vydat po cyklostezce č. 411 směrem na Hlohovec, kde stojí Hraniční zámeček, sloužící v současnosti jako hotel a restaurace se zahrádkou. Dále pokračujte kolem Hlohoveckého a Prostředního rybníka k Rybničnímu zámečku. Před Mlýnským rybníkem se dáte doleva po stezce č. 5045 zpět do Lednice.

Délka programu: cca 4 hodiny 30 minut. Typ trasy: cyklo. / Náročnost: střední.

Lednicko-valtický areál je jednou z nejvzácnějších perel pokladnice historického a kulturního bohatství České republiky.

Historie a současnost folklorního života v obcích LVA a Dolního Rakouska