Obce Dolního Rakouska

Dolní Rakousy nebo i Dolní Rakousko je spolková země na severovýchodě Rakouska, obklopující svým územím Vídeň, která byla do 31. prosince 1921 její součástí. Dolnorakouskou metropolí je od 10. července 1986 Sankt Pölten. Předtím byla hlavním městem Vídeň.
Schrattenberg
Schrattenberg

Obec leží nedaleko hranice, s moravskými Valticemi ji spojuje hraniční přechod. Z 19,18 km² katastrálního území je 9,98 % zalesněno, významnou část výměry představují vinice. Žije zde 810 obyvatel.

Rebensburg

Připravuje se...

Poysdorf

Připravuje se...

Hohenaun an der March

Připravuje se...

Bernhardsthal

Připravuje se...

Lednicko-valtický areál je jednou z nejvzácnějších perel pokladnice historického a kulturního bohatství České republiky.

Historie a současnost folklorního života v obcích LVA a Dolního Rakouska