KPF - 02 - 172 - Historie a současnost folklorního života v obcích LVA a Dolního Rakouska.

O projektu

Web byl obnoven v rámci projektu: KPF - 02 - 172 - Historie a současnost folklorního života v obcích LVA a Dolního Rakouska. Byl financován z prostředků EU, z Fondu malých projektů programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika.

Hlavní cíl projektu: 

Základem projektu bylo shromáždění, studium a odborně-popularizační zpracování literatury, pramenů archivní a muzejní povahy, které prostřednictvím webu populární formou prezentujeme veřejnosti.

Shrnutí projektu:

Od začátku projektu běží pravidelné mapování a fotodokumentace hlavních folklorních aktivit v území projektu. Důraz byl kladen i na zachycení ojedinělosti a specifik lidového oděvu, zvykosloví v jednotlivých obcích. Cyklus lidových tradicí a zvyků bude v základě obsahovat celý liturgický rok. Součástí dokumentace soudobého folklorního života a nezanedbatelnou složkou budou i rozhovory s pamětníky s důrazem na současné zhotovitele krojových součástí.

Aktivy v rámci projektu byly:

 • práce v terénu
 • hledání v archivech
 • dokumentace aktuálního dění
 • vznik aktuálních fotografií
 • ilustrace - pracovní listy pro děti
 • workshopy
 • aktualizovaný web

Územní dopad projektu:

Území Lednicko-valtického areálu - jižní Morava. Břeclav (městské části Poštorná, Charvátská Nová Ves, Stará Břeclav), Bulhary, Hlohovec, Ladná, Lednice, Podivín, Přítluky, Rakvice, Valtice, Velké Bílovice.

Dolní Rakousko, především obce s původně slovanským osídlením. Bernhardsthal (s částmi Katzelsdorf a Reintal) Hohenaun an der March, Poysdorf, Rebensburg a Schrattenberg.

Žadatel projektu: DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ LVA

Partner projektu: Obec Schrattenberg

Navazující projekt je KPF – 02–230 Spolu a odborně. Financováný z programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika byl financován z prostředků EU a konkrétně z fondu EFRR. Představení Fondu malých projektů Rakousko-ČR.

 

Hlavní cíl:

Základem projektu je odborná spolupráce na téma lidových zvyků a lidového oděvu. Téma, které je zpracováno a popularizováno u zkušeného partnera z Lidového kulturního domu z Sankt Pölten.

Shrnutí projektu:

Odborníci z obou území zachytí unikátní odkaz našich předků a další generace, které živelně hledají své kořeny, budou mít v ruce návod, jak na tradice navázat, udržet je a inovovat pro dnešní i budoucí svět. Z projektu tedy vzejdou dvě přednášky na rakouské straně, pro zaměstnance lidového domu a zástupce z informačních center. Dále vznikly dvě brožury, které budou obsahovat informace z území LVA a o činnosti dolnorakouské lidové kultury.

Aktivity v rámci projektu byly:

 • spolupráce mezi odborníky
 • práce s odbornými texty
 • společné publikace = brožury = Lidový rok a Lidový oděv
 • společné přednášky pro odbornou veřejnost

 

Územní dopad projektu:

Území Lednicko-valtického areálu - jižní Morava - Břeclav (městské části Poštorná, Charvátská Nová Ves, Stará Břeclav), Bulhary, Hlohovec, Ladná, Lednice, Podivín, Přítluky, Rakvice, Valtice, Velké Bílovice.

Dolní Rakousko, především obce Ziersdorf - Radlbrunn, Brandlhof, Krems (jižní Waldviertel).

Žadatel projektu: DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ LVA

Partner projektu: Volkskultur Niederösterreich GmbH

 

Lednicko-valtický areál je jednou z nejvzácnějších perel pokladnice historického a kulturního bohatství České republiky.

Historie a současnost folklorního života v obcích LVA a Dolního Rakouska